Avís legal

Tota comunicació amb ACEROS BERGARA S.A. per qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest 'web site' o al seu 'e-mail', suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporades a fitxers titularitat de ACEROS BERGARA S.A., L'adreça és CARRETRA REIAL 130 08960 SANT JUST DESVERN BARCELONA

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Per tant, l'interessat podrà exercir dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades personals que consten en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment.

Per això ho podran fer mitjançant comunicació escrita dirigida a:
Nom de l'Empresa:ACEROS BERGARA S.A.
Domicili: CARRETRA REIAL 130 08960 SANT JUST DESVERN BARCELONA
e-mail: irestal@irestal.com