Reactius i decapats

La contaminació superficial: Neteja química.

La corrosió superficial es la deterioració de la capa passiva de l’acero Inoxidable perdent estabilitat i la capacitat de resistir a la corrosió, és degut a las característiques de l’aplicació́ (composició́, estructura, modalitat), així com l’ambient agressiu al que es sotmet l’acer inoxidable.
Para que el acero inoxidable tingui una bona funció s’ha d’eliminar tota aquesta contaminació. Depenent del grau de contaminació, aplicarem els següents productes:

Decapant

Aquest producte está especialment indicat per a la neteja de soldadures i eliminació d’òxids i coloracions de les mateixes.
CONTINGUT: una solució́ d’àcid nítric al 10% amb 2% d’àcid fluorhídric.

Netejador

Àrees oxidades superficials son símptomes de contaminació.
Aquest producte esta especialment indicat per a la neteja restauració de la superfície, sigui l’acabat que sigui sense danyar-ho o alterar-ho (2B / 2R / Setinats / Esmerilats).

limpiador

Passivant

És excel·lent per descontaminar superfícies lleugerament oxidades i per l’estabilització́ de la capa passiva desprèśs d’un procés de decapat.
El Passivant garanteix el procés de recuperació́ de la capa passiva en unes 3 hores.
El Passivat és un procés natural del Acer Inoxidable en el que es renova la seva “capa passiva” (òxid de crom). Aquest procés pot trigar entre 2 i 15 dies durant aquest temps l’acer Inoxidable es troba desprotegit.
CONTINGUT: àcid nítric amb una concentració del voltant del 20%.

Reactiu de Molibdè

El Reactiu de Molibdè, s’utilitza en materials d’acer inoxidable de la sèrie 300, per provar la presencia de molibdè i poder diferenciar el grau 304 (sense molibdè) del 316 (amb molibdè) mitjançant un simple test.
Amb aquesta senzilla prova química podrem verificar si la peça/material d’estoc o ferralla d’acer inoxidable conte molibdè i evidenciar la qualitat en uns minuts.

reactivos
Versió per imprimir