Fleixos durs

flejes-duros

Qualitats

Acer inoxidable tipus 301
Designació: X10CrNi18-8 / EN 1.4310 / S30100 / AISI-301

El Tipus 301 es un Acer Inoxidable Austenític que proporciona alta resistència y bona ductilitat al treballar-ho en fred.
El contingut de crom i níquel es disminueix per augmentar l’índex de enduriment en el treball en fred. Això genera major força de tensió quan s’enrotlla en fred amb una menor pèrdua de ductilitat.
Es NO magnètic, no obstant al treballar-lo en fred es torna lleugerament magnètic comparat amb altres acers inoxidables austenítics.

Espessors

De 0,15 a 1,00 mm

Ample màxim

650 mm

Aplicacions

Els usos comuns inclouen:

  • Molls plans i espirals
  • Resorts
  • Parts estructurals
  • Cossos de remolcs, Eines
  • Abraçadores per a mànegues
  • Utensilis de parament i cuina

Propietats mecàniques

Condicions de laminat en fred, estàndard segons EN 10088-2

Execució Temperatures
indicatives
EN 10515
Resistència
a la tracció
Rm
N/mm²
Límit elàstic
Rp. 0.2%
N/mm²
Duresa
HV
A%
80mm
Recuit C700 700-850 320-450 190-230 Min.40%
1/4 C850 850-1000 450-750 230-300 Min.28%
1/2 C1000 1000-1150 750-900 300-350 Min.18%
3/4 C1150 1150-1300 900-1150 350-400 Min.15%
4/4 C1300 1300-1450 1150-1350 400-450 Min.10%
Full Hard C1500 1500-1700 1350-1600 450-530 Min.5%
Versió per imprimir