Tall longitudinal

Gruixos

De 0,15 a 6,00 mm.

Amples

De 8,0 a 1500 mm (possibiltat de tall dècima a dècima).

Plastificat

Sota demanda 1 o 2 cares.

Possibilitat d'acondicionament de cantells

Ample màxim 200 mm

Toleràncies ample

Segons el gruix