Setinat de fleixos/xapes (Scotch-Brite)

Gruixos

De 0,40 a 4,00 mm. (possibilitat d’esmerilar xapes fins a 10mm)

Amplada màxima

2000 mm

Longitud màxima en xapes

6000mm

Setinat i plastificat

Sota demanda 1 o 2 cares

Consulti'ns sobre el nostre acabat especial DUPLO (esmerilat + setinat)