Vàlvules

Les vàlvules d'acer inoxidable tenen una molt alta resistència a la corrosió, facilitat en la neteja i un baix grau de contaminació, tant en la seva ubicació com en el seu manteniment.

Vàlvules Papallona

La vàlvula de papallona es caracteritza per ser d'acció ràpida ja que és de ¼ de volta i controla la circulació mitjançant un disc circular, amb l'eix del seu orifici en angles rectes amb el sentit de la circulació.

valvulas-mariposa

Aplicacions:
Servei general, líquids, gasos, pastes semi líquides, líquids amb sòlids en suspensió

Recomanades per:

  • Servei amb obertura total o tancament total
  • Servei amb estrangulació
  • Per accionament freqüent
  • Quan es requereix tall positiu per gasos i líquids
  • Quan nomes es permet un mínim de fluid atrapat en la canonada

Aquestes vàlvules són de baixa pressió i de dissenys molt senzills i versàtils.
Els permet adaptar-se a grandàries, pressions, temperatures i connexions molt diverses i poden operar amb tota mena de fluids, gasos i fins i tot sòlids.
La seva configuració permet que la vàlvula quedi lliure de desgast pel fregament dels components i permet el pas de sòlids en suspensió, a més oposa una baixa pèrdua de pressió quan està oberta.

Vàlvules Bola

Les vàlvules de bola son de ¼ de volta, trepada i gira en seients elàstics, això permet la circulació directe en la posició oberta i talla el pas quan es gira la bola 90º i tanca el conducte.

valvulas-bola

Aplicacions:
Servei general, altes temperatures, pastes semi líquides.

Recomanades per:

  • Per servei de conducció i tall, sense estrangulació
  • Quan es requereix obertura rapida
  • Per temperatures moderades.
  • Quan es necessita resistència mínima a la circulació.

Les vàlvules bola o esfera son de baixa pressió i de disseny molt senzill, freqüentment s’utilitzen per regular i controlar el flux. Son un tipus de vàlvula versàtil en el control de fluids que permet ser una de las vàlvules més utilitzades.

Disposem d’un ampli catàleg... Consulteu-nos.

Versió per imprimir